هفت پند مولانا

هفت پند مولانا‎

 

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


در فروتنی مانند زمین ‏باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خودت باش همانگونه که‏ مینمایی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن :
شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

 
‏زیباترین‏ خلقت های آفریدگار

/ 1 نظر / 26 بازدید
حسین

وبلاگ قشنگی داری ممنون