عشق یعنی یه پلاک

 

  عشق یعنی یه پلاک

سلام بربچه های بی پلاک ،سلام برآنانی که درمیان شعله هایی از جنس آه

سوختند ونه اهل «نان» بودند ونه اهل «نام»
 


 

التماس دعا


 

عشق یعنی یه پلاک                     که زده بیرون از دل خاک

عشق  یعنی یه شهید                     بالبای تشنه سینه چاک

عشق  یعنی یه پدر                            که شبا بیداره تا سحر

عشق  یعنی یه خبر                                   خبر یه مفقودالاثر 

عشق  یعنی یه پیام                                   تا بقیه الله و قیام

عشق  یعنی یه کلام                                پا به پای فرزند امام

.

در این پست از شهدای گمنام ، آنانی که هیچگاه قلب هایمان فراموششان نخواهد کرد، حتی

با گذر ایام و حتی اگر سختی ها و دوران سیاه بر ما فائق آید ، می نویسیم

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید